چهارشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۹
»  گل   »   گلهای زرد


گلهای زرد

00:14
241 views
۱۵ خرداد ۱۳۹۴

گلبرگ‌ها: مجموعاً جام‌گل گفته می‌شوند. آن‌ها با رنگ‌های جذاب خود حشرات را به غدد شهد که در قاعده یا نزدیک قاعده‌شان وجود دارد، جلب می‌کنند. حشرات باعث حمل گرده می‌شوند و بدین ترتیب در عمل گرده‌افشانی یا انتقال گرده از پرچم به کلاله نقش مهمی را ایفا می‌کنند.